Avgifter för 2021

Hej!

Avgifterna är våra ordinarie, och ska betalas innan 15/10-2021.

Terminsavgift

Terminsavgiften är baserad på vilken grupp man tränar i.
Kostnad per termin är (medlemsavgift och träningsavgift):

  • Nybörjare barn – 450 kr
  • Fortsättning barn – 600 kr
  • Fortsättning ungdom – 600 kr
  • Nybörjare ungdom – 600 kr
  • Vuxna – 700 kr

Styrelsemedlem och tränande familjmedlemmar boende på samma adress betalar 300 kr per år per person, detta för att engagera föräldrar i klubbens styrelse.

 

Klubbens betalningsuppgifter:

 

  • Klubbens bankgiro: 5596-6808
  • Klubbens Swish: 1236357875

 

Ditt personnummer är ditt medlemsnummer

Mycket viktigt:

Skriv namn och personnummer på inbetalningen!

 

Då vi fortfarande är inne i en Covid-19 pandemi så ska alla fortsätta att följa myndigheternas råd och regler,

detta innebär att vi med kort varsel kan ändra tider, håll er uppdaterade via våra digitala kanaler.

 

Styrelsen och tränarna i Tyresö judoklubb.

facebook
instagram