Covid 19

Det här gäller på våra träningar!

Om man är sjuk, stanna hemma!

Alla i lokalen (dojon) ledare och elever ska sprita händer varje gång man går upp på mattan.

Det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten!

Barn och ungdomar har idag inga begränsningar vad gäller antal i lokalen, vuxenträningen är begränsad till max 10 st personer i lokalen.

Just nu ska inga föräldrar vara inne i lokalen under träning.

Hur följer vi upp vidtagna smittskyddsåtgärder? Stående Covidpunkt på styrelsemöte som protokollförs.

Ledarna är informerade om vad som gäller.

Vi följer löpande information från förbund och myndigheter och anpassar träningen efter detta.

 

facebook
instagram