Årsmöte – snart är det dags igen

Det har redan börjat, den första kallelsen till din sons eller dotters idrottsklubb årsmöte har inkommit. Om man har tur har det redan inkommit flera inbjudningar, en till varje förening eller klubb som du eller din son eller dotter är medlem i.
Lika som många andra, tycker dem flesta att ett årsmöte är en tråkig sammankomst som dem flesta inte alls anmäla sig till eller kommer att närvara på.

Jag tycker att det är en missad chans, för att låta höra din röst i samhället. Kommer du inte heller att rösta vid valdagen 11 september för att du tycker att det är tråkigt eller för att jag med min röst inte kan påverka politiken?

Visste ni att det i Sverige finns över 200 000 små och stora föreningar, och nya startar hela tiden. Varje dag samlas människor för aktiviteter och möten i föreningar på varenda ort runt om i Sverige. Föreningar med aktiva medlemmar är demokratins infrastruktur.
Precis som järnvägståg måste ha räls och bilar vägar att åka på, skulle inte demokratin fungera bra i Sverige om inte så många människor var vana att i en förening lyssna på andra, kompromissa och sedan fatta beslut.

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och vem som blir revisorer. Vi som styrelse förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit och vi företräda medlemmarna mellan årsmötena.

Jag anser att vi i tidig ålder ska involvera barn och ungdomar i verksamhet och att dem ska vara med på årsmöten. Detta är ett sätt att lära dem redan från ung ålder hur demokrati fungerar. Inom Tyresö Judoklubb har vi i stadgar get möjlighet att alla röster ska och kan höras.
Alla kan lämna in förslag för förbättring och den ska behandlas oavsett ålder av personen som har lämnat in förslaget.
För att skapa möjligheter för att alla medlemmar i föreningen ska känna sig delaktiga i besluts processen har vi påbörjat att fundera över mötets utformning och formalia. Förra året hade vi ett egen årsmötet för barnen som blev uppskattad men det finns säkert mer vi kan göra.

Kom gärna in med förslag på förbättring så att årsmötet blir ett roligt sammanträde var vi tillsammans bestämmer utveckling av Tyresö Judoklubb. Det blir en stor hjälp för oss i styrelse i den förvaltningsarbeten vi genomför mellan årsmöten.
Hoppas att ni ser lite mer fram emot inbjudan till kommande årsmötet för Tyresö Judoklubb.

// Bart
viceordförande Tyresö Judoklubb

facebook
instagram