1977-1989

1989:

Hasse Näslund och Tomas Jonsen graderades till 1 dan i Judo.

1988:

Klubben inför steggraderingar i judo, ett sätt för att förenkla för barnen då graderingen delades upp i mindre steg, dessutom graderades de oftare så att tiden mellan varje helgrad inte blev för lång.

1986-1987:

Fyra till Åland på ett av klubbens återkommande läger med andra klubbar bl a Ålands Judoklubb. Hasse och Tomas åkte på kataläger till Eskilstuna. Under våren 1987 minskade intresset för barnjudo så dramatiskt att vi slutade med måndags- och torsdagsträningarna. Ett ju-jutsu-läger med Sven-Erik Bogsäter genomfördes, med Sven-Erik som var en av Europas högst graderade i nin-jutsu.
Hösten 1987 ökade åter igen intresset för barnjudo och träningarna återupptogs, däremot minskar intresset för ju-jutsu och avancerad judo, vi har svårt att behålla äldre i våran verksamhet.

1985:

Fem medlemmar åkte på Ålandslägret och tre gick en instruktörskurs.
Stockholms Budoförbund, judosektionen, tackade klubbens representanter Benito Masias och Marko Ahola för deras insatser vid koka-tavlan ism tävling.
Vi beslutade att stödja ett eget Judoförbund, dvs judosektionen skulle lämna Budoförbundet och starta eget förbund, det var inte populärt då antalet judoutövare var en stor del av Budoförbundet.

1984-1985:

Till säsongen 1984-85 slutade Björn Zetterkvist efter lång och trogen tjänst i klubben. 15:e januari startade ju-jutsun igen eftersom intresset hade återkommit, nu med Björn, då Ohlson, som tränare och Maj-Britt Skeppner som hjälptränare. Klubben ansökte om graderingstillstånd för Hasse och Tomas för gradering upp till orange bälte, medan Johnny graderar från grönt bälte. Det beslöts att införskaffa förtryckta kuvert med klubbens namn och logo, judovykort samt ”I love judo”-dekaler.

1983:

Inför vt-83 delade klubben ut 2000 st flygblad, men pga det dåliga resultatet beslöt styrelsen att satsa på affischer i framtiden, vi försökte också att sälja våran matta på 49 kvadratmeter, dock utan resultat.
I slutet av januari 83 anordnades ett jiu-jitsu-läger över en weekend. På sportlovet i februari åkte vi till Ålandslägret tillsammans med Nacka-, Huddinge-, Högdalensjudoklubb, med på lägret var också Ålands judoklubb. Till klubbens femårsjubileum 1983 ordnade Sven-Erik Bogsäter ett foto-collage som satt i fönster hos fritidsförvaltningen, i början var det meningen att vi skulle ha öppet hus, men pga de höga kostnaderna tryckte vi  upp affischer som sattes upp hos olika företag i kommunen. Vi tävlade i fyra officiella tävlingar och tog 1 silver och 6 bronsmedaljer, Hasse Näslund tog D-domarlicens. Klubben hade 109 medlemmar under 1983. Vi skaffade postbox, i nya postterminalen vid Radiovägen, då våran sekreterare sen starten, Sonja Gustavsson, ville trappa ner efter de första jobbiga åren då hon var med att starta och bygga upp klubben. Under 1983 slutade alla jiu-jutsu-tränare utom Björn, bl a så bytte Sven-Erik Bogsäter till nin-jutsu. Björn blev ensam jiu-jitsu-tränare kvar och under 83-84 var intresset för litet för att driva jiu-jitsu-träning. I början av 1984 annonserade klubben i Södernyheterna och delade ut nya reklam-blad. Hasse och Tomas åkte på ett kataläger, sex stycken åkte på ett sommarläger i Oxelösund.

1982:

Under 1982 åkte två medlemmar åter till Chrystal Palas och Tomas Jonsen tog brunt bälte. Vi deltog på Ålandslägret för tredje året i rad. Vi hade sommarträning för de som ville, under ledning av Hasse Näslund.
Under verksamhetsåret 81-82 hade klubben 131 medlemmar, tävlingsverksamheten gav 1 guld, 5 silver och 6 bronsmedaljer.

80-talet:

Träningsläger som vi deltar i är Ålandslägret som gick varje sportlov under många år samt ett antal medlemmar var i England på läger och tränade och graderade sig för bl a Niel Adams (idag 8:e dan). Judotränare under denna period var Björn H, Björn R, Tomas J, Hasse N, Ingela T, Marko A, Niklas C, Niklas L, Susanne C, Paula R

1981:

Träningsläger på Chrystal Palas och Stefan Zetterkvist tog blått bälte. En jiu-jitsu stil (Kurt Durewall) startar med koppling till Budoförbundet, Björn S kom in i klubben som tränare och Mats E var en av de första medlemmarna att utvecklas till instruktör i denna stil, denna stil byts senare till ju-jutsu kai.

1980:

Hasse graderas till 2:a kyu blått bälte. Klubben startar Jawara en egen självförsvars stil som skapades av tre tränare, Johnny (judo), Sven-Erik (jiu-jitsu och karate) och Erik (jiu jitsu och aikido), denna stil blir inte långlivad och efter ett år ersätts den med en förbundsstil.

1979:

Hasse kommer in som tränare i klubben med 3:e kyu grönt bälte

1978:

Medlemskap i Svenska Budoförbundet och formell klubb xx.02.1978. Tidiga tränare i klubben var Jimmy R och Johnny K.

1977:
Den tidigare träningen som leddes av Bo Munte avslutades ism att Bo bytte till en annan kampsport. Då hade ett antal judointresserade barn och ungdomar inte någon träning att gå till så några föräldrar tog tag i detta. Man ordnade fram tränare och ansökte om medlemskap i Svenska Budoförbundet där judon var en sektion på den tiden, efter mycket arbete så fick klubben medlemskap i förbundet.

facebook