Graderingar

Tyresö Judoklubb följer Svenska Judoförbundets graderingsbestämmelser. Det betyder att de som ska graderas måste uppfylla de grundkrav som ingår i varje bältesgrad.
Det är alltid upp till tränaren att avgöra vilka som är redo för gradering. När tiden för gradering börjar närma sig kommer tränarna därför informera de som har potential att gå upp för gradering om detta. Klubben har minst en större gradering varje termin, vanligen i slutet av terminen framför allt ämnad för de som ska gradera till gulvitt och gult bälte.

För att se vad som krävs för de olika graderna:

facebook
instagram