Graderingar

Tyresö Judoklubb följer Svenska Judoförbundets graderingsbestämmelser, däremot så har vi valt att flytta några tekniker. Det betyder att de som ska graderas måste uppfylla de grundkrav som ingår i varje bältesgrad. Det är alltid upp till tränaren att avgöra vilka som är redo för gradering. När tiden för gradering börjar närma sig så kommer tränarna att informera de som kan försöka gradera sig om detta. Klubben har minst en större gradering varje termin, vanligen i slutet av terminen framför allt ämnad för de som ska gradera till gulvitt och gult bälte.

Det är inte bara den tekniska delen som vi bedömer, vi kollar även in hur man är på träningarna, kolla gärna in judons värdegrund!

Länk till Kodokans teknikarkiv, scrolla ner till rätt teknik, eller Internationella judoförbundets teknikarkiv och sök teknik. Kolla gärna men träna bara när en tränare är närvarande, några av teknikerna är inte tillåtna att utföras på tävling men de ingår i judoteknikerna som tränas.

För att se vad som krävs för de olika graderna:

facebook