Styrelsen

Kontaktinformation
Ordförande:Bart van Odijk
Vice ordförande:Hasse Näslund, tel 073-251 19 62
Sekreterare:Pontus Heggelund
Kassör:Åsa Näslund, tel 073-595 27 30, kassor@tyresojudo.se
Ledamot:Martin Nordin Westerlund, tel 070-449 44 30
Revisor:Lena Alm
Revisor:Marko Ahola
Valberedning:Linn Näslund, valberedning@tyresojudo.se
Klubbkontakt:info@tyresojudo.se

Uppdaterad 2022-05-09, Hasse

facebook