Styrelsen

Kontaktinformation
Ordförande: Bart van Odijk
Vice ordförande: Hasse Näslund, tel 073-251 19 62
Sekreterare: Pontus Heggelund
Kassör: Åsa Näslund, tel 073-595 27 30, kassor@tyresojudo.se
Ledamot: Martin Nordin Westerlund, tel 070-449 44 30
Revisor: Lena Alm
Revisor: Marko Ahola
Valberedning: Linn Näslund, valberedning@tyresojudo.se
Klubbkontakt: info@tyresojudo.se

Uppdaterad 2022-05-09, Hasse

facebook
instagram