Avgifter

Hösten 2020 gäller speciella regler:

Alla som betalat avgift i januari-mars 2020 ska betala 100 kr för höstterminen, de som inte betalade under denna period betalar enligt nedan!
Frågor på detta mailar ni till kassor@tyresojudo.se eller fråga din tränare.


Terminsavgift

Terminsavgiften är baserad på vilken grupp man tränar i.
Kostnad per termin är (medlemsavgift och träningsavgift):

  • Nybörjare barn – 450 kr
  • Fortsättning barn – 600 kr
  • Fortsättning ungdom – 600 kr
  • Nybörjare ungdom – 600 kr
  • Vuxna – 700 kr

Styrelsemedlem och tränande familjmedlemmar boende på samma adress betalar 300 kr per år per person, detta för att engagera föräldrar i klubbens styrelse.


Klubbens betalningsuppgifter:

  • Klubbens bankgiro: 5596-6808
  • Klubbens Swish: 1236357875

Ditt personnummer är ditt medlemsnummer

Mycket viktigt:

Skriv namn och personnummer på inbetalningen!

facebook
instagram