Avgifter

Terminsavgift

Terminsavgiften är baserad på vilken grupp man tränar i samt ålder.
Kostnad per termin är (träningsavgift inklusive medlemsavgift), betalas senast 30 dagar efter terminstart:

  • Nybörjare barn – 450 kr
  • Barn och ungdom – 600 kr (till det år man fyller 15)
  • Vuxna – 700 kr (från det år man fyller 16)

Styrelsemedlem och tränande familjemedlemmar boende på samma adress betalar 300 kr per år per person, detta för att engagera föräldrar i klubbens styrelse.

 

Klubbens betalningsalternativ:
  • Bankgiro: 5596-6808
  • Swish: 1236357875

 

Ditt personnummer är ditt medlemsnummer

Mycket viktigt:

Skriv namn och personnummer på inbetalningen!

facebook
instagram