Försäkring

När du tränar judo är du försäkrad genom Svenska Judoförbundet hos AIG Europe (tidigare Chartis Europé) med en gruppolycksfallsförsäkring ”Group Plus” 444-0276, vårat organisations nummer: 812400-5383.

Medlemsavgiften till föreningen skall vara betald för att försäkringen skall gälla. Försäkringen gäller enbart för olycksfall och skador som sker vid utövande av judo.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

  • Deltagande i tävling, uppvisning och gemensam organiserad träning inom förbundet eller dess föreningar.
  • Deltagande i Judoskola anordnad av svenska Judoförbundet eller dess föreningar.
  • Direkt färd till eller från ovan nämnda aktiviteter.

Försäkringen gäller i hela världen men till vissa krigsdrabbade länder krävs att man anmäler resan i förväg till försäkringsbolaget.

Försäkringen gäller utan självrisk.

I första hand ska allmån fri eller subventionerad sjuk- eller tandvårdsförmån utnyttjas, t.ex. via allmän försäkring och EU-konvention, alternativt tecknad sjuk- eller tandvårdsförsäkring.

Kostnader som beräknas överstiga 10 000 SEK ska i förväg godkännas av Försäkringsbolaget.

Olycksfallsförsäkringen är ett grundskydd som omfattar alla medlemmar. Tänk på att du kan behöva komplettera med andra försäkringar. Särskilt viktigt är det att se över det privata försäkringsskyddet om man tävlar. Vissa försäkringsbolag har undantag i försäkringsvillkoren för kampsport så kontrollera särskilt vad som gäller för din försäkring.

Skriftlig skadeanmälan ska skickas till:AIG Europe Limited, Skadeavdelningen
Box 3506
103 69 STOCKHOLM

facebook