Årsmöte 2023.

Mötet hölls enligt stadgarna och det har skett en förändring i antal styrelseledamöter, vi har utökat styrelsen med 2 platser. Styrelsen består av Bart som är ordförande och övriga ledamöter, som får sina uppdrag på det konstituerande mötet som ska hållas snarast, Åsa N, Pontus H, Martin W, Janni O, Fredrik S och Hasse N. Då vi inte riktigt vet vad tävlingsverksamheten kommer att kosta så beslutade vi att budgetförslaget med ett beräknat minus på 5000:- antogs. Det har också framkommit att träningsavgiften beslutas av styrelsen, vilket innebär att om kostnaderna rusar så har vi en möjlighet att höja den kostnaden, men vi är också noggranna med att avgifter för medlemskap ska vara på en nivå så att så många som möjligt kan delta i våran verksamhet.

 

Hasse…

 

 

Motioner ska skickas till klubben på adress info@tyresojudo.se senast den fredagen den 10/3.

Den 19/3 klockan 10:00 ska vi hålla vårat årsmöte både fysiskt och digitalt!

10:00 har vi årsmöte för barn och ungdomar

10:35 har vi det ordinarie årsmötet där vi tar alla beslut, se dagordning nedan.

Vi kommer att skicka ut information om hur det går till att koppla upp sig via Teams.

Adressen till lokalen är:

Kvarnhjulet, Hus B Uddbyfallen

Pluggvägen 6

Om ni behöver parkera så rekommenderar vi Coop parkeringen, sen är det en kort promenad via Skateparken.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Tyresö judoklubb.

facebook